Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje PKN Orlen serii CWarszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - PKN Orlen skrócił do 8 maja br. ( z 21 maja) okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestora indywidualnego, poinformowała spółka. W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji.

"Skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 maja 2018 roku, został przesunięty na 8 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Złożone 7 i 8 maja br. zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, podano także.

"W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii C, co powoduje, że w dniu 7 maja 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 4 Ostatecznych Warunków Oferty" - czytamy dalej.

Zmianie uległ także termin przydziału obligacji serii C, dodano.

"PKN Orlen dokona przydziału obligacji serii C w dniu 10 maja 2018 roku" - czytamy również.

Łączna wartość nominalna obligacji serii C wynosi do 200 mln zł, marża została ustalona na 1,2% zaś stopę bazową stanowi WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów. Dzień ostatecznego wykupu ustalono na 5 czerwca 2022 r., podała wcześniej spółka w publikując warunki emisji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)