P.A. Nova zwiększyła wartość umowy z Dr. Schumacher do 11,82 mln euro


Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka.
"W związku z zawarciem niniejszego aneksu zmianie uległ termin zakończenia całości prac oraz wysokość wynagrodzenia umownego netto.
Zgodnie z zawartym aneksem zakończenie całości prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 22.04.2019 r.
Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie zawartego aneksu uległo podwyższeniu o kwotę 2 773 174,00 euro do kwoty w wysokości 11 815 642,00 euro" - czytamy w komunikacie.
W grudniu 2016 r. P.A. Nova podpisała umowę na rozbudowę i modernizację zakładu dla niemieckiej spółki Dr. Schumacher GmbH.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początku 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)