- Bank Handlowy ocenia, że zawiązane w I kwartale 2018 roku rezerwy są poniżej poziomu znormalizowanego dla banku. Bank podtrzymuje plan wzrostu w 2018 roku kredytów w tempie jednocyfrowym - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku.

- Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł do 145,8 mln zł z 42,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 25 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 116,9 mln zł.

- Strata netto grupy Eurocash, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 15,8 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 14,8 mln zł straty.

- Eurocash, którego EBITDA w pierwszym kwartale wzrosła o 5,6 proc. rdr do 39,6 mln zł, liczy na poprawę wyników również w drugim kwartale - poinformował PAP Biznes członek zarządu Jacek Owczarek. Podtrzymał, że celem spółki na ten rok jest wzrost EBITDA.

- KGHM Polska Miedź SA dostarczy firmie Tele-Fonika Kable blisko 300 tys. ton walcówki miedzianej przez pięć lat. Szacowana wartość kontraktu to ok. 7,5 mld zł - 8,1 mld zł.

- Zarząd Benefit Systems, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1.035 zł. Łącznie spółka zaoferuje 184 tys. akcji - podał Benefit Systems w komunikacie. Cena sprzedaży akcji własnych została ustalona także na 1.035 zł za papier.

- Bogdanka złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża „K-6 i K-7”, w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Cyców" - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Prairie Mining ocenia, że złożony przez Bogdankę wniosek o koncesję na wydobycie ze złoża „K-6 i K-7” nie może być rozpatrzony przez Ministerstwo Środowiska do czasu zakończenia postępowania sądowego - poinformował PAP Biznes Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining.

- PKN Orlen podpisał umowę o ochronie informacji, której celem jest określenie warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje, m. in. w związku z potencjalną transakcji sprzedaży części aktywów logistycznych koncernu oraz akcji IKS Solino, a także udziałów KS Lubień - podał Orlen w komunikacie.

- Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cyfrowy Polsat kontroli nad spółką Netia. Tym samym spełnił się warunek realizacji wezwania - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

- Maxima Grupe ogłasza przymusowy wykup 354.531 akcji Emperii, uprawniających do wykonywania 2,87 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po 100 zł za papier - wynika z ogłoszenia w piątkowej prasie.

- BOŚ, który zostanie współzałożycielem spółki Polskie Domy Drewniane i będzie odpowiedzialny za wspieranie finansowania projektów budowy energooszczędnych domów szacuje, że dzięki udziałowi w tym projekcie do 2021 r. jego suma bilansowa wzrosnąć może o ok. 3,7 mld zł i uzyska ok. 25 mln zł dodatkowego wyniku - powiedział PAP Biznes Konrad Raczkowski, wiceprezes banku.

- PKP Cargo podpisało umowy z Kolejami Litewskimi, dzięki którym usprawniona zostanie obsługa ładunków na kolejowym przejściu granicznym między Polską a Litwą - poinformowało PKP Cargo w piątkowym komunikacie.

- Kurs akcji producenta gier Ten Square Games wzrósł na otwarciu, w pierwszym dniu notowań na GPW, o 13,5 proc. do 52,2 zł.

- Zarząd Konsorcjum Stali rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby z zysku za 2017 rok spółka wypłaciła 2 zł dywidendy na akcję - poinformowała firma w komunikacie. Łączenie na ten cel miałoby trafić 10,9 mln zł.

- NWZ Gino Rossi zmieniło statut spółki poprzez upoważnienie jej zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą rady nadzorczej - wynika z uchwał NWZ.

- Walne zgromadzenie Taleksu zdecydowało o wypłacie 1,20 zł dywidendy na akcję za 2017 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 3,6 mln zł.

- Zarząd Ceramiki Nowej Gali rekomenduje wypłatę w formie dywidendy 2,3 mln zł, czyli 5 gr na akcję, z zysków z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie.

- Centrum Finansowe Banku BPS prognozuje, że odnotuje w 2018 roku 2,72 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

- Walne zgromadzenie JHM Development zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 2,08 mln zł, czyli 0,03 zł na akcję - poinformował JHM Development w komunikacie.

- Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje przeznaczenie 71,2 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,20 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Atal wydał klientom w pierwszym kwartale 830 lokali wobec 501 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o 66 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. Spółka podtrzymała, że pod względem przekazań 2018 rok powinien być co najmniej taki jak poprzedni.

- Walne zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2017 rok 1,43 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================