"W dniu zawarcia umowy jedynym akcjonariuszem spółki (Synthos Kralupy a.s.) był Unipetrol a.s. z siedzibą w Pradze" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie aneksu do umowy strony ustaliły nowe zasady - zwiększona została minimalna ilość dostarczanego przez dostawcę benzenu. Szacunkowa wartość zwiększonej ilości minimalnej dostarczanego benzenu wynosi 52 mln euro (237,3 mln zł).

"Na podstawie aneksu do umowy dostawca zobowiązał się, iż od dnia 1 stycznia 2012 roku zwiększy dostawy etylenu. Szacunkowa wartość zwiększonej ilości dostarczanego etylenu wynosi 46 mln euro" - czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku Synthos miał 127,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 457,79 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2186,78 mln zł wobec 1297,04 mln zł.(ISB)

op/tom