"Zgodnie z oczekiwaniami, pod wpływem nasilających się symptomów zbliżającego się kryzysu gospodarczego, czwarty kwartał ubiegłego roku zakończył się najniższą od lat dynamiką rynku reklamy. Ogółem w ostatnim kwartale roku reklamodawcy przeznaczyli na reklamę w mediach 5,5% więcej niż przed rokiem i o 55% więcej niż w trzecim kwartale 2008 roku“ - czytamy w raporcie CR Media Consulting, spółki zależnej giełdowego Internet Group.

Analitycy podkreślają, że obniżenie dynamiki przychodów reklamowych w ostatnim kwartale zeszłego roku dotknęło wszystkie media przy czym w mediach elektronicznych oznaczało ono wciąż znaczne przyrosty podczas gdy w prasie mieliśmy do czynienia z pierwszym kwartalnym spadkiem przychodów.

"Bardzo wysoką, choć niższą niż oczekiwano, 24-procentową dynamikę w IV kwartale ub.r. zanotował internet, który w skali całego roku zwiększył przychody reklamowe o 33%“ - czytamy dalej.

Dzięki podwyżkom cen czasu reklamowego, znaczny wzrost przychodów osiągnęła telewizja, w skali całego roku jej przychody reklamowe wzrosły o blisko 13%.

Rosnące koszty dotarcia w telewizji spowodowały, iż ubiegły rok był bardzo korzystny dla reklamy radiowej, która zwiększyła swoją wartość o 12%.

Najsłabiej w 2008 roku prezentowała się reklama prasowa, która mimo korzystnego pierwszego półrocza zamknęła rok wzrostem wartości na poziomie zaledwie 2,5%.

CR Media Consulting spodziewa się, że w 2009 r. wartość polskiego rynku reklamowego spadnie o 5%. Jedynym segmentem tego rynku, który będzie zwiększać wartość może być internet. Analitycy spodziewają się, że tempo wzrostu przychodów reklamowych mediów internetowych spadnie w przyszłym roku do 16%.

"Wśród mediów tradycyjnych najlepiej w kryzysie będzie sobie radzić medium najsilniejsze - telewizja, której przychody powinny spadać nieznacznie wolniej niż rynkowa średnia. Najszybszy spadek przychodów reklamowych czeka natomiast prasę, której sytuację pogarszać będzie spadek czytelnictwa oraz aktywności branż o tradycyjnie wysokich wydatkach na reklamę prasową“ - głosi raport.

"Silne spowolnienie gospodarcze będzie oznaczać preferowanie przez reklamodawców mediów o łatwo weryfikowalnej skuteczności we wspieraniu sprzedaży. Paradoksalnie, na korzyść mediów - w przypadku globalnych reklamodawców o budżetach reklamowych planowanych centralnie - działa słabnący kurs złotówki - powiedział członek zarządu CR Media Consulting i autor Ad.media Raportu Maciej Chodorowski cytowany w komunikacie.

W poprzednim raporcie, przedstawionym w listopadzie, analitycy oceniali, że w 2009 roku przychody reklamowe mediów wyniosą 7594 mln zł, co oznaczałoby wzrost 1,7% r/r.