Rawlplug miał 7,54 mln zł zysku netto, 19,72 mln zł EBTDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 13,57 mln zł wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 19,72 mln zł wobec 18,42 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,22 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 167,33 mln zł rok wcześniej.
"W ciągu trzech miesięcy 2018 r. Grupa Rawlplug S.A. zwiększyła poziom sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,5%. Po trzech miesiącach 2018 roku marża I na sprzedaży wyniosła 32,9% wobec 33,5% w tym samym okresie 2017 roku. Spadek rentowności był efektem wzrostu cen surowców, który miał miejsce na przełomie III i IV kwartału 2017 roku. Dotyczył on przede wszystkim cen stali, która jest podstawowym surowcem dla Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Sp. z o.o." - czytamy w raporcie.
Spółka podała, że po I kw. nastąpił spadek wskaźników rentowności sprzedaży brutto (z 33,5% do 32,9%) oraz rentowności netto (z 5,8% do 5,0%), natomiast nieznacznej poprawie uległy wskaźniki rentowności operacyjnej (z 7,3% do 7,6%) oraz rentowności EBITDA (z 11,0% do 11,1%).
Po I kwartale 2018 roku dalszej zmianie uległa struktura sprzedaży w podziale na sprzedaż krajową oraz eksportową i obecnie udziały te kształtują się odpowiednio: 32% dla sprzedaży krajowej oraz 68% dla sprzedaży eksportowej. Wzrost udziału sprzedaży eksportowej miał miejsce przede wszystkim w sektorze przemysłowym i automotive, na którym operuje Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., podano także.
"Sprzedaż w II kwartale 2018 r. będzie uzależniona w dużym stopniu od utrzymania się popytu w branży, gdyż grupa dysponuje dobrą dostępnością towarową, bogatą ofertą oraz bardzo dobrym serwisem obsługi klientów" - podkreślono też w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 18,64 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)