ZEW Kogeneracja miała 108,13 mln zł zysku netto, 135,3 mln zł EBIT w I kw. 2018


Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 99,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 135,35 mln zł wobec 125,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,19 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 374 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 62,6 mln zł wobec 54,27 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)