Wyrównany sezonowo Produkt Krajowy Brutto (PKB) w I kw. 2018 r. zwiększył się wobec poprzedniego kwartału o 0,4 proc. zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej, wynika ze zaktualizowanych danych Eurostatu. Polska znalazła się wśród liderów wzrostów.

W porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 2,5 proc. w strefie euro i o 2,4 proc. w całej Wspólnocie w pierwszym kwartale 2018 r.

W ujęciu rocznym wśród krajów Unii Europejskiej największy wzrost zanotowała Łotwa (5,2 proc.). Drugą najszybciej rosnącą gospodarką w ostatnim roku była Polska. W ciągu czerech kwartałów nasza gospodarka urosła o 4,9 proc. Na kolejnych miejscach były Węgry z rocznym wzrostem PKB na poziomie 4,7 proc., Czechy (4,5 proc.) i Rumunia (4,2 proc.).

Jedynym krajem wśród państw UE, dla których były dostępne dane, gdzie zanotowano spadek PKB w ujęciu rocznym, była Dania (-0,8 proc.).

Także w ujęciu kwartalnym Polska znalazła się na drugim miejscu (tuż za Łotwą) wśród liderów wzrostów. Od ostatniego kwartału 2017 r. gospodarka Łotwy urosła o 1,7 proc., a Polski o 1,6 proc.. To znacznie więcej, niż wynosiła średnia dla całej UE.