"Z szybkiego szacunku, który podał GUS, wynika, że PKB w Polsce wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 5,1 proc. wobec 4,9 proc. wzrostu w poprzednim kwartale" - powiedział PAP we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił też, że to wynik lepszy od prognoz rynkowych, ale na poziomie, którego rząd się spodziewał. Dodał również, że to trzeci z kolei kwartał, kiedy wzrost gospodarczy w Polsce utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 5 procent.

"To pokazuje siłę polskiej gospodarki, ale też solidne i stabilne podstawy dla wzrostu" - mówi. I dodał, że na tle głównych partnerów gospodarczych z regionu nasz wzrost jest wyraźnie wyższy, co oznacza, że Polsce udaje się obronić przed spowolnieniem, które odczuwa się obecnie na rynkach w Niemczech i Czechach. Minister przypomniał, że na podstawie odczytów w tych krajach analitycy sugerowali, że wskutek wahań koniunktury znacząco pogorszy się kondycja polskiej gospodarki.

"Dzisiaj wiemy, że Słowacji, której PKB wypadło zgodnie z oczekiwaniami analityków, a zwłaszcza Polsce i Węgrom, które notują kolejny gospodarczy skok w górę, udało się wypracować na tyle samodzielne mechanizmy w strukturach finansowych i gospodarczych, że potrafimy działać w warunkach mniej sprzyjającej koniunktury u naszych sąsiadów " - zaznaczył Kwieciński.

Minister powiedział też, że wysoki wzrost za pierwsze trzy miesiące daje bardzo dobre prognozy na kolejne kwartały i zapewnia bezpieczne wykonanie założeń.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Kwieciński powiedział PAP Biznes, że wzrost PKB w całym 2018 r. powinien przekroczyć poziom 4 proc. Konsensus PAP Biznes przewiduje, że wyniesie on 4,3 proc.

Minister zaznaczył, że w kolejnych miesiącach wzrost będzie na niższym poziomie.

"W kolejnych kwartałach wzrost będzie nieco słabszy, bo zewnętrzna koniunktura może nie być już taka dobra. Negatywnie zaskoczyły dane z niemieckiej gospodarki, ale pierwszy kwartał zawsze jest trochę niepewny, czekamy więc jak rozwinie się tam sytuacja" - dodał.

W poniedziałek napłynęły na rynek dane dotyczące wzrostu PKB Niemiec w I kw. - wyniósł on 0,3 proc. kwartał do kwartału, po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy analitycy oczekiwali wzrostu o 0,4 proc.