Aplisens miał 3,24 mln zł zysku netto, 5,63 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Aplisens odnotował 3,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2018 r. wyniosła 5,63 mln zł w porównaniu z 4,79 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,13 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 20,52 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 23,1 mln zł skonsolidowanych przychodów (+12,8% r/r). Pod tym względem jest to najlepszy pierwszy kwartał w historii grupy" - podkreślono w komunikacie.
W minionym kwartale najlepiej zaprezentował się rynek WNP, z którego przychód wyniósł 8,8 mln zł (+25,9% r/r). Sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 6,9 mln zł (+5,9% r/r), natomiast na rynku UE 5,8 mln zł (+20,1% r/r).
"Początek roku wygląda bardzo obiecująco. Za wzrost przychodów odpowiadały głównie rynki WNP, które wygenerowały o ponad 1,8 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Analizując 25,9 % wzrost na rynkach WNP trzeba pamiętać o efekcie niskiej bazy z roku ubiegłego. Naszym strategicznym celem na 2018 rok jest osiągnięcie tam 10% dynamiki. Optymistycznie patrzymy również w kierunku Unii Europejskiej, gdzie zainteresowanie naszymi produktami ciągle wzrasta. Liczymy, że wzrosty w krajach wspólnoty zawarte w strategii na poziomie 14% zostaną zrealizowane. Sytuacja w kraju też wygląda nie najgorzej. Spodziewamy się od 5% do 9% dynamiki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.
W I kwartale 2018 roku Aplisens poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 2,5 mln zł. Największą część stanowiły nakłady na zakup maszyn i urządzeń (1,8 mln zł) oraz badania i rozwój (0,5 mln zł). Inną istotną inwestycją jest budowa stanowiska do produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych w Radomiu (0,1 mln zł).
"Produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych ruszyła już na początku 2017 roku, jednak teraz chcemy uruchomić produkcję seryjną. Zakończenie inwestycji i uruchomienie seryjnej produkcji planujemy na połowę 2019 roku. Inwestycja ta będzie dominującą pozycją w wydatkach inwestycyjnych w bieżącym roku, które łącznie zaplanowane są na ok. 21,6 mln zł" - zapowiedział też prezes.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 3,1 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)