Arteria miała 0,48 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.


Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,02 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 41,33 mln zł rok wcześniej.
"Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była sprzedaż prowadzona w segmencie Call Center, która wyniosła 26 630 tys. zł, co stanowi 63,6% łącznej sprzedaży grupy kapitałowej, a więc na zbliżonym poziomie jak w 2017 roku. [...] Obok segmentu Call Center, Arteria S.A. identyfikuje drugie istotne źródło przychodów, które pochodzą z segmentu Wsparcia Sprzedaży. Przychody w tym segmencie wyniosły łącznie 14 638 tys. zł i były wyższe o blisko 10% niż w 2017 roku" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)