Comarch

Comarch odnotował 6,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupy Lotos

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd X kadencji z Mateuszem Boncą jako prezesem, podała spółka. Piotr Ciach został odwołany z delegacji członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Grupy Lotos IX wspólnej kadencji. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 4,94 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Global Cosmed

Global Cosmed odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po wynikach I kw. br. zarząd Global Cosmed nie widzi zagrożenia w możliwości niezrealizowania opublikowanej prognozy, zakładającej 320 mln zł skonsolidowanych przychodów i wynik EBITDA w wysokości 10 mln zł, podała spółka. >>>>

Arteria

Arteria odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Baltona

Baltona odnotowała 3,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GTC

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 24,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 32,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Selena FM

Zarząd Seleny FM zdecydował o rekomendowanie przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. O wypłacie dywidendy zdecydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca. >>>>

Action

Sąd rejonowy w Krakowie zatwierdził układ w postępowaniu upadłościowym SFK - spółki zależnej Action, podała grupa. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,39 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

PlayWay

Gra "House Flipper" w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu, podał PlayWay. >>>>

ASM Group

ASM Group zawarł umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ws. przejęcia dużej grupy kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii), poinformowała spółka. >>>>

Eko Export

Eko Export podpisał z międzynarodowym liderem branży usług eksploatacji pól naftowych i gazowych z siedzibą w USA umowę na dostawy szytych na miarę, wysokomarżowych mikrosfer, podała spółka. Dostawy będą realizowane w III kwartale 2018 r., a ich wartość wyniesie od min. 1,3 mln zł do maks. 3,1 mln zł. >>>>

Murapol

Murapol Projekt 46 Sp. z o.o. - spółka zależna Murapolu - zawarł z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków umowy nabycia dwóch nieruchomości przy ul. Pachońskiego w Krakowie za łącznie ok. 28,9 mln zł netto, podała spółka. Nieruchomości zostaną przeznaczone pod budowę 466 mieszkań. >>>>

Projprzem

Projprzem Makrum odnotowało 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wśród segmentów działalności grupy największy skok zanotowało budownictwo przemysłowe. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo podpisało z Pesą Bydgoszcz umowę na wykonanie napraw 38 lokomotyw spalinowych serii ST44 w okresie od stycznia 2019 r. do września 2020 r., poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 176,3 mln zł netto. >>>>

PKP Cargo podpisało z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz list intencyjny m.in. w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej spalinowo – elektrycznej oraz lokomotywy autonomicznej, podało Cargo. >>>>

Energa

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z jednym 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. >>>>

Play

Play liczy, że nowy produkt 360 przyczyni się umocnienia pozycji operatora numer jeden w Polsce, poinformował członek zarządu spółki Bartosz Dobrzyński. >>>>

ATC Cargo

ATC Cargo planuje w tym roku przekroczyć 100 tys. TEU objętości obsługiwanych kontenerów wobec ok. 88,4 tys. TEU w ub.r., podała spółka. Głównym celem ATC Cargo w br. jest dalsze wzmacnianie pozycji na rynku usług spedycji kontenerowej poprzez optymalizację kosztów oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała spółka. Wartość kontraktu, który będzie realizowany przez 4 lata wynosi ponad 42 mln zł brutto. >>>>