Gino Rossi miało 4,94 mln zł straty netto z dz. kont., -4,47 mln zł EBIT w I kw.Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 4,94 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem wyniosła 11,67 mln zł wobec 2,69 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 4,47 mln zł wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -2,65 mln zł wobec +2,69 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,48 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 42,29 mln zł rok wcześniej.

"Niższy w ujęciu rok do roku poziom przychodów w połączeniu z wyższymi kosztami m.in. płac czy logistyki, wpłynął negatywnie na wyniku na sprzedaży. W konsekwencji EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła w tym okresie -2,7 mln zł i kwartał br. grupa zakończyła stratą netto w wysokości 4,9 mln zł. Powyższy sposób prezentacji danych wynika z faktu, że począwszy od sprawozdania rocznego za rok 2017 wydzielono działalność Simple jako działalność przeznaczoną do sprzedaży w bilansie grupy oraz działalność zaniechaną w rachunku zysków i strat" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wyniosła 4,62 mln zł wobec 15 tys. zł straty rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)