Akcjonariusze Seleny FM zdecydują 14 VI o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Seleny FM zdecydował o rekomendowanie przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. O wypłacie dywidendy zdecydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 w kwocie 25 822 224,18 zł w następujący sposób:

1. Wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6 850 200 zł.

2. Na kapitał zapasowy spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 18 972 024,18 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 2 lipca, a na dzień wypłaty dywidendy 16 lipca 2018 r.

Selena FM odnotowała 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 25,82 mln zł wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)