Akcjonariusze Feerum zdecydują 18 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok


Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 3 553 tys. zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.
(ISBnews)