Jak poinformował w poniedziałek urząd prezydenta, nowe prawo jest skierowane przeciwko osobom, które uchylają się od płacenia podatków, bądź nie potrafią wskazać źródła swych dochodów.

Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które nie będą w stanie określić źródła dochodów, będą musiały zapłacić grzywnę w wysokości od 50 do 100 proc. sumy naliczonego podatku od dochodu. W przypadku powtórnego złamanie prawa wysokość grzywny będzie dwukrotnie wyższa.

Obecnie grzywna za wszelkie naruszenia prawa podatkowego wynosi od 10 do 50 proc. wysokości niezapłaconego podatku.

Według danych litewskiej inspekcji podatkowej w ciągu ostatnich dwóch lat wysokość dochodów z niejawnych źródeł wyniosła prawie 40 mln euro. W większości spraw, dotyczących naruszenia zasad prawa podatkowego, dotychczas stosowano minimalna grzywnę, czyli 10 proc. wysokości niezapłaconego podatku.