Akcjonariusze PBKM zdecydują 29 VI o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu 4,26 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych [...] po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. i opinii rady nadzorczej w tym zakresie, uchwala co następuje:

Zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 25 277 041,88 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 4 261 338 zł przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki (dywidenda), co oznacza, iż na jedną akcję spółki przypada kwota w wysokości 0,9 zł,

2. kwotę w wysokości 21 015 703,88 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca, a termin wypłaty dywidendy - 31 lipca 2018 roku, podano także.

"Proponowany podział zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 jest zgodny z polityką dywidendową spółki" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)