Akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, tj. cały zysk za ubiegły rok wraz z częścią kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk netto w wysokości 1 350 988,27 zł podzielić według wskazanych niżej zasad:
a) cały zysk za 2017 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
b) dodatkowo na wypłatę dywidendy przeznaczyć część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931 603,73 zł. Razem na wypłatę dywidendy przeznaczona byłaby kwota 2 282 592 zł co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 12 groszy" - czytamy w uchwale.

Dniem dywidendy ustalono na 11 września 2018 r., a dniem wypłaty 11 grudnia 2018 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Protektora zdecydowali o przeznaczeniu 4,37 mln zł z zysku wypracowanego w 2016 r. i z części kapitału zapasowego na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,23 zł na akcję.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)