PKN Orlen: Program dla petrochemii zwiększy jej moce o ok. 30%Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Przyjęty przez PKN Orlen Program rozwoju petrochemii do 2023 r., o wartości nakładów inwestycyjnych 8,3 mld zł, pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych tego segmentu o ok. 30%, podała spółka.

"Nowe inwestycje w ramach programu rozwoju polskiej petrochemii pozwolą jeszcze bardziej zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz w większym stopniu zdywersyfikować przychody koncernu. Jest o co powalczyć, bo szacowana roczna EBITDA po zakończeniu projektów wzrośnie o 1,5 mld zł. Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu 5-6 lat i to jest bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też w materiale, że realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie petrochemii o około 30%. Podkreśliła, że nowe produkty po zakończeniu inwestycji będą plasowane na rynku lokalnym. To gwarantuje znaczącą poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów. Oznacza to, że Polska z importera stanie się eksporterem tych produktów, wskazano.

"Wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się do 2040 r. PKN Orlen chce i musi bardzo dobrze wykorzystać swój potencjał w tym obszarze działalności. Dlatego ostatnie tygodnie poświęciliśmy pracom nad wyborem optymalnej ścieżki rozwoju aktywów produkcyjnych. Realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie petrochemii o około 30%. Co istotne, nowe produkty będziemy plasować na rynku lokalnym. To gwarantuje znaczącą poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów" - dodał Obajtek.

Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł, napędzany rosnącą liczbą ludności na świecie, wzrostem gospodarczym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na surowce używane w przemyśle. Wzrostowa tendencja dotyczy także naszego kraju, który poprzez wzrost dobrobytu zużywa corocznie coraz więcej tworzyw, przy czym ich konsumpcja na mieszkańca jest nadal znacząco niższa od krajów Europy Zachodniej. Coraz więcej produktów petrochemicznych będzie wykorzystywane w produkcji tworzyw, w tym ich zastosowań dla potrzeb pojazdów. Na przykład udział plastików w samochodach po 2020 r. ma wynosić 25% w porównaniu do 20% w 2000 r. Inwestycje PKN Orlen w segmencie petrochemicznym wpisują się więc w europejskie i światowe trendy rozwoju aut napędzanych alternatywnymi źródłami energii, ocenia spółka.

"Równolegle do zapowiedzianych inwestycji kontynuowane będą dotychczasowe projekty petrochemiczne mające na celu wydłużenie łańcucha wartości PKN Orlen. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa Instalacji Metatezy w Płocku, która będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton. Inwestycja o szacowanej wartości ponad 400 mln złotych podniesie moce wytwórcze do poziomu 550 tys. ton rocznie. Zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji planowane jest już w drugiej połowie 2018 roku" - czytamy dalej.

W ramach programu inwestycyjnego planowana jest budowa kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowa kompleksu olefin i rozbudowa zdolności produkcyjnych fenolu oraz inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie stanowić zaplecze niezbędne dla realizacji programu i dalszego rozwoju Petrochemii.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)