Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Wiceprezes Michał Staszkiewiczzrezygnował z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers) z dniem 19 czerwca 2018 r., poinformowała spółka.
"Michał Staszkiewicz nie wskazał przyczyny rezygnacji" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej na początku kwietnia 2018 r., spółka informowała, że rada nadzorcza powzięła uchwałę o powołaniu Michała Staszkiewicza do zarządu oraz o powierzeniu mu funkcji wiceprezesa spółki w związku z rezygnacją Pawła Kapicy z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers).
Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)