"Minister Skarbu Państwa informuje, że w związku z upływem terminu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Cefarm Białystok udzielonej firmie Farmacol, w którym nie doszło do ostatecznego porozumienia co do warunków umowy sprzedaży akcji, Minister Skarbu Państwa w dniu 19 lutego 2009 roku podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podjęcie negocjacji w procesie prywatyzacji przedmiotowej Spółki z pozostałymi dwoma inwestorami, tj.: PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Polska Grupa Farmaceutyczna SA w Łodzi" - podano.

Farmacol miał do 13 lutego przedłużoną wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu od Skarbu Państwa 85 proc. akcji Cefarmu Białystok.

Wcześniej, poza Farmacolem, oferty wiążące na zakup białostockiego dystrybutora złożyły Polska Grupa Farmaceutyczna i Phoenix Pharma.

Pod koniec września resort skarbu zdecydował o dopuszczeniu do badania Cefarmu Białystok PGF-u, Farmacolu oraz ACP Pharmy, Phoenix Pharmy i Euro-Apteki z 11 inwestorów, którzy złożyli wstępne oferty.

Na początku października wiceminister skarbu państwa Jan Bury mówił, że wstępne oferty złożone na zakup Cefarmu Białystok opiewają na kwoty od kilkudziesięciu mln zł wzwyż.

Po pierwszym półroczu 2008 r. przychody Cefarmu Białystok wyniosły 136,1 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł. W całym 2007 r. było to 258,6 mln zł przychodów oraz 5,7 mln zł zysku netto.

Cefarm Białystok jest największym dystrybutorem farmaceutyków w regionie północno-wschodniej Polski. Poza sprzedażą hurtową zajmuje się także sprzedażą detaliczną poprzez 48 własnych aptek, które znajdują się na terenie województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego.