Minister spraw wewnętrznych Słowacji Denisa Sakova zapowiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że jej kraj, który 1 lipca przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, będzie starał się kontynuować udaną prezydencję Węgier, skutecznie reprezentując stanowisko V4 w Unii Europejskiej.

Za ważne cele uznała też dialog z krajami Bałkanów Zachodnich, jak również walkę z terroryzmem oraz cyberprzestępczością.

Reklama

Sekretarz generalny austriackiego MSW Peter Goldgruber podkreślił, że mottem jego kraju, który przejmuje od lipca przewodnictwo w UE, będzie „Europa, która chroni”. Zapowiedział, że celem prezydencji Austrii będzie zbliżenie się do obywateli, a częścią tych działań stanie się ochrona granic zewnętrznych, gdyż ludzie oczekują od UE ich wspólnej, skutecznej ochrony.

Szef polskiego MSW Joachim Brudziński zaznaczył, że plany Słowacji i Austrii potwierdzają słuszność stanowiska Grupy Wyszehradzkiej „w tym dramatycznym dyskursie, jaki przez ostatnie miesiące i lata toczy się w UE w odniesieniu do tych wszystkich działań, które mogą zabezpieczyć przyszłość UE przed niekontrolowanym napływem migrantów”. „Należy powiedzieć bardzo wyraźnie, że to kraje Grupy Wyszehradzkiej w tym sporze miały rację” - podkreślił.

W tym sporze „jednego, jako państwa wyszehradzkie, możemy być pewni: otóż to my dzisiaj dysponujemy poparciem naszych obywateli, naszego społeczeństwa. To rządy państw Grupy Wyszehradzkiej reprezentują dzisiaj vox populi, czego nie do końca możemy być pewni, jeżeli obserwujemy dysonans między oczekiwaniami obywateli tzw. starej UE a tymi, którzy ich w tym dyskursie reprezentują” - powiedział.

Zapewnił przy tym, że rząd Polski dołoży wszelkich starań, aby w ramach zobowiązań wynikających z członkostwa w UE wspierać Unię w ramach zabezpieczania granic zewnętrznych również na odcinku południowym, chociaż Polska jest także wschodnią flanką UE. Jak dodał, polscy funkcjonariusze straży granicznej i policji są obecni na odcinku bałkańskim: "jesteśmy w Macedonii, byliśmy we Włoszech, w Grecji” - wymienił.

Premier Węgier Viktor Orban przekazał w czwartek w Budapeszcie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Słowacji Peterowi Pellegriniemu. Przewodnictwo Węgier w V4 formalnie zakończy się 30 czerwca.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)