"W ciągu pełnych 12 miesięcy z inwestowania za pośrednictwem TFI zrezygnowało 480 tys. osób, co odpowiada spadkowi liczby klientów o 15 proc." - napisano.

W grudniu jednostki uczestnictwa funduszy posiadało 2,75 mln osób.

Przeciętna wartość aktywów klienta TFI wynosiła w grudniu 26,4 tys. zł, wobec 29,5 tys. zł na koniec września, co oznacza spadek o 10,6 proc.

"Od maksimum, osiągniętego w czerwcu 2007 roku, wartość tego wskaźnika spadła już prawie o połowę. Wynika to głównie ze spadku wartości środków zgromadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych, bowiem liczba klientów TFI w tym okresie właściwie nie uległa zmianie" - napisano.

"Spadek liczby klientów dotyka w podobnym stopniu zarówno towarzystwa należące do grup finansowych, w skład których wchodzą banki, jak i te pozbawione tego wsparcia. Przy czym nieco lepiej radzą sobie te pierwsze - na przestrzeni 2008 roku liczba ich klientów zmniejszyła o 13,7 procent" - napisano w raporcie.