We wcześniejszym raporcie nieaudytowanym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto w tym ujęciu wyniosła 1 327,13 mln zł w 2017 r.

Strata operacyjna wyniosła 1 201,25 mln zł wobec 234,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto sięgnęły minus 302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 1 308,2 mln zł wobec 169,29 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wobec znaczenia spraw opisanych w 'Uzasadnieniu odstąpienia od wyrażenia opinii', nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania stanowiących podstawę do wyrażenia opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w sprawozdaniu biegłego rewidenta dołączonym do raportu.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Gotówka dla GetBack. Spółka musi cofnąć kupno konkurencyjnego windykatora