Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł z Seaside Park sp. z o.o. aneks do umowy o roboty budowlane, przewidujący wykonanie prac wykończeniowych w zespole uzdrowiskowo-hotelowym Seaside Park w Kołobrzegu, podała spółka. Wartość aneksu to 67,59 mln zł.
"Przedmiot aneksu kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych, instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych dla zespołu uzdrowiskowo-hotelowego 'Seaside Park'. Miejsce wykonywania kontraktu Kołobrzeg, ul. Przesmyk, działka ewidencyjna nr 29/1 oraz 29/2, obręb 6. Terminy realizacji zakończenie: czerwiec 2019r." - czytamy w komunikacie.
W sierpniu 2016 r. Erbud zawarł umowę na wykonanie stanu surowego otwartego zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu za 28,11 mln zł. W październiku 2017 r. poszerzono zakres prac i zwiększono wartość umowy do 77,36 mln zł.
Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.
(ISBnews)