"Nasza strategia na lata 2016-2020 zakłada podwojenie skali działalności na terenie Polski" - powiedział Arkadiusz Rudzki, dyrektor zarządzający spółki biurowej Skanska (Skanska Property Poland).

Skanska Property Poland realizuje obecnie osiem projektów w zakresie budownictwa biurowego o łącznej powierzchni wynoszącej 194 tys. m kw.

Reklama

Celem Grupy jest organiczny rozwój wszystkich segmentów działalności - budowlanej (Skanska SA), mieszkaniowej (Skanska Residential Development Poland) i biurowej (Skanska Property Poland).

"Skanska realizuje projekty od początku do końca samodzielnie - począwszy od kupna gruntu, poprzez tworzenie projektów, ich realizację aż po działania marketingowe i sprzedaż. Stawiamy na kompleksowe działanie i zależy nam żeby żaden z segmentów (biurowy, mieszkaniowy i budowlany - PAP) nie rozwijał się kosztem drugiego. Stawiamy na organiczny rozwój grupy" - powiedział Rudzki.

Skanska zamierza także wykorzystać wciąż dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym.

"Podwojenie wyników do 2020 roku dotyczy działalności całej grupy, póki co jesteśmy w fazie organicznego rozwoju, natomiast jeżeli chodzi o samą działalność budownictwa mieszkaniowego to na dzień dzisiejszy - i to jest problem całego rynku - popyt nie nadąża za podażą" - stwierdził Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający spółki mieszkaniowej Skanska (Skanska Residential Development Poland).

Jak zaznaczyli przedstawiciele spółki, okres największych zmian w strukturze organizacyjnej Skanska ma już za sobą. W lutym 2018 roku prezes koncernu - Anders Danielsson - zapowiedział redukcję zatrudnienia do końca 2018 roku w liczbie 3 tys. pracowników, z czego 2,5 tys. osób zwolni w placówkach w Polsce.

Zgodnie z informacjami z raportu rocznego, w 2017 roku Grupa Skanska dokonała odpisów na działalność w Polsce w wysokości 500 mln koron szwedzkich (około 210 mln zł) w związku ze znacznym wzrostem kosztów działalności. Jeszcze w 2016 roku, zgodnie z raportem Deloitte „Polskie spółki budowlane 2017 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” (biorącym pod uwagę wartość przychodów w 2016 roku) Skanska SA była drugą najbardziej dochodową spółką budowlaną w kraju. Pierwsze miejsce zajął w tym zestawieniu Budimex.

"Rok 2018 jest końcowym etapem zmian w Skanska. Teraz wchodzimy już na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, a naszym celem jest tworzenie miejsc pracy, tzn. środowiska pracowniczego a nie samego budynku. Oprócz bycia wykonawcą projektu chcemy być partnerem w zarządzaniu przestrzenią biurową" - powiedział podczas prezentacji Magnus Persson, prezes spółki budowlanej Skanska SA.

Jako główne czynniki ryzyka dla rozwoju działalności przedstawiciele spółki wskazali problemy z dostępnością pracowników oraz trudności z uzyskiwaniem dostępu do gruntów w Warszawie.

"Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej działalności w segmencie deweloperskim - budownictwo mieszkaniowe Skanska realizuje póki co tylko w Warszawie - jest słaba dostępność gruntów związana z problemu reprywatyzacji oraz rosnące koszty działalności. Dlatego zamierzamy rozwijać się w innych polskich miastach, m.in. w Krakowie" - powiedział Bartosz Kalinowski.

W rankingu 100 najbardziej dochodowych przedsiębiorstw z branży budowlanej na świecie w 2017 roku Skanska została sklasyfikowana na 8 miejscu. W 2016 roku zajmowała miejsce 10.

W założeniach wskaźnikowych na lata 2016-2020 grupa Skanska planuje osiągnięcie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) na minimum 18 proc. rocznie, zaś wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) na minimum 3,5 proc. W 2017 roku ROE wyniósł 18,6 proc., zaś ROS wyniósł 0,8 proc.

W 2017 roku, przychody grupy Skanska wyniosły 157,8 mld koron (+8,6 proc. rdr), natomiast zysk operacyjny wyniósł 4,6 mld koron szwedzkich (-36 proc. rdr).

Skanska notowana jest na giełdzie w Sztokholmie, kapitalizacja spółki na dzień 5 lipca wynosi około 65 mld koron szwedzkich (czyli około 7,5 mld USD). (PAP Biznes)