STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-07-07
IRDN /IRDN Index 206,54
sIRDN /sIRDN Index 217,90
offIRDN / offIRDN Index 181,31
IRDN24 /Base 202,77
IRDN8.22 /Peak 215,97
IRDN23.7 / Offpeak 180,77
TGe24 204,15
TGeBase 202,54
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 67 839,10
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 491 215,70

Źródło: Giełda Energii SA