Dodano, że umowa reguluje całość spraw związanych ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą ciepła do sieci dystrybucyjnej w stolicy.

Umowa dotyczy dostaw ciepła w wodzie sieciowej (z Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i Ciepłowni Wola) oraz w parze technologicznej (z Elektrociepłowni Żerań).

Porozumienie zostało podpisane na okres do końca sierpnia 2028 roku z możliwością przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy.

"Sprzedawane w jego ramach ciepło systemowe – czyli ogrzewanie i ciepła woda dostarczane do budynków siecią dystrybucyjną – stanowi blisko 80 proc. ciepła zużywanego w stolicy" - podano w komunikacie. (PAP Biznes)