POSIEDZENIE RPP I PROJEKCJA NBP

W tym tygodniu w centrum uwagi w kraju znajdzie się środowe posiedzenie RPP i komunikat, w którym przedstawione zostaną główne wskaźniki nowej projekcji NBP.

"Centralne ścieżki projekcji mogą ulec sporym zmianom w krótkim terminie (PKB w górę, a CPI w dół), ale gołębia retoryka Rady zapowiadająca stabilizację stóp co najmniej do końca 2019 pozostanie bez zmian" - napisano w raporcie PKO BP.

Według ekonomistów z ING Banku Śląskiego, wymowa raportu o inflacji będzie jednoznacznie gołębia. Spodziewają się oni istotnego obniżenia ścieżki inflacji bazowej i w konsekwencji CPI.

"Według marcowej projekcji NBP dynamika inflacji CPI w 2018 miała ukształtować się na poziomie 2,1 proc. rdr, a w 2019 2,7 proc. rdr. Prognozy zakładały ciągły wzrost inflacji bazowej (średnio 1,6 proc. rdr w 2018 oraz 2,6 proc. rdr w przyszłym roku). Po upływie kwartału obydwa szacunki oceniamy zdecydowanie jako zbyt wysokie (...). Prognozy rynkowe sugerują, że CPI i inflacja bazowa zostaną zrewidowano o ok. 0,5 pp niżej względem poprzedniego raportu" - napisali w komentarzu.

Prognozy średniorocznej inflacji CPI w Polsce w 2018 r. spadły w ciągu miesiąca o 0,1 pkt. proc. do 1,7 proc. rdr - wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes w czerwcu.

Według ekonomistów z ING, w projekcji NBP najprawdopodobniej przedstawi mniej optymistyczny obraz długookresowych perspektyw wzrostu, wskazując jako przyczynę większe ryzyko spowolnienia w otoczeniu zewnętrznym.

"Tym samym dynamika PKB w 2020 powinna zostać zrewidowana w dół z 3,6 proc. rdr w marcowej projekcji do około 3 proc. rdr (prognoza ING wskazuje 2,7 proc. rdr, jednak kształtuje się ona poniżej konsensusu)" - napisali.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, zbliżające się posiedzenie RPP powinno być neutralne dla rynków, a konsensus zakładający utrwalenie stóp NBP na dotychczasowym poziomie przynajmniej do IV kw. 2019 r. będzie w dalszym ciągu wpływał stabilizująco na krótkoterminowe obligacje.

Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe po raz pierwszy dopiero w IV kwartale 2019 r. - wynika z konsensusu PAP Biznes. Obecnie już żaden ekonomista nie spodziewa się podwyższenia kosztu pieniądza w pierwszej połowie 2019 r.

PRZETARG ZAMIANY

Według wstępnych prognoz ekonomistów z Banku Pekao, Ministerstwo Finansów uplasuje na czwartkowym przetargu zamiany dług o wartości ok. 5-6 mld PLN.

"W tym tygodniu rentowności POLGBs powinny konsolidować w przedziale 1,60-1,65 proc. (2Y), 2,55-2,65 proc. (5Y) oraz 3,20-3,30 proc. (10Y)" - napisali.

Zdaniem ekonomistów z PKO BP, Ministerstwo Finansów zapewne będzie dążyło do wymiany jak największej ilości papierów PS0718 na obligacje o długich terminach wykupu.

"Wzrost podaży długoterminowych obligacji może nieco ciążyć wycenom papierów prowadząc do stromienia krzywej" - napisali.

Informacja o podaży obligacji na przetargu planowanym na czwartek zostanie opublikowana we wtorek, do godz. 15.00.

FINALNY ODCZYT CPI

W piątek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny poda finalny odczyt inflacji CPI w czerwcu.

"Szczegóły inflacji CPI za czerwiec, które poznamy w piątek, nie zmienią obrazu perspektyw inflacji" - napisano w raporcie PKO BP.

W szacunku flash, 2 lipca GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. wzrosły o 1,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

"(W ubiegłym tygodniu - PAP) doszło do dość silnej korekty EUR/PLN – od szczytu z niemal 4,42 para wróciła na 4,34. Zmienność POLGBS była spora – na początku ub. tygodnia papiery przeceniły się, ale w kolejnych dniach popyt najprawdopodobniej ze strony graczy lokalnych powrócił" - napisano w raporcie ING.

W całym ubiegłym tygodniu WIG 20 i WIG zyskały odpowiednio: 0,8 proc. i 1,0 proc., a mWIG 40 stracił o 0,5 proc.

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 4,7 proc. z 4,5 proc. - wynika z porównania prognoz agencji z raportu datowanego na 5 lipca z poprzednio dostępnymi projekcjami z kwietnia.

Stopa bezrobocia w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w maju - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, jednak nie będzie on tak szybki jak do tej pory - powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Resort wstępnie szacuje, że na koniec czerwca 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,9 proc.

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w czerwcu do 93.539,5 mln euro z 96.248,2 mln euro w maju - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Wskaźnik PMI dla Polski w czerwcu wzrósł do 54,2 pkt. wobec 53,3 pkt. w maju i wobec prognozy 53,1 pkt. - podał Markit w komunikacie.

Ze wstępnych danych opublikowanych w ubiegły poniedziałek wynika, że grupa LPP miała w II kw. 2018 roku 2,048 mld zł przychodów i 310 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 1,996 mld zł i EBIT na poziomie 288,8 mln zł. Analitycy oceniają wyniki pozytywnie.

CCC poinformowało w komunikacie w ubiegły poniedziałek, że skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży w czerwcu 2018 roku wyniosły 405,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 7,9 proc. Narastająco od stycznia przychody grupy wyniosły 2.024,2 mln zł, więcej rdr o 9,6 proc. Analitycy oceniają, że czerwcowe wyniki sprzedażowe CCC są neutralne, mniej więcej zgodne z oczekiwaniami i spodziewają się, że gorsza dynamika sprzedaży została zniwelowana poprawą marży brutto. W kolejnych miesiącach wyzwaniem będzie nadal wysoka baza z ubiegłego roku

Anna Unton (PAP Biznes)