Dziś do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafia rocznie ponad 1 tys. skarg kasacyjnych na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) dotyczące interpretacji podatkowych (w 2017 r. było ich ponad 1,4 tys.). Liczba ta ma się znacznie zmniejszyć – zakłada projekt zmian, które wejdą w życie wraz z nową ordynacją podatkową.

Jej projekt opublikowało właśnie Ministerstwo Finansów, ale najważniejsza dla podatników zmiana kryje się w innym dokumencie – dotyczącym postępowania przed sądami administracyjnymi. Zakłada on, że znacznie ograniczona zostanie możliwość składania skargi kasacyjnej w sprawach dotyczących interpretacji podatkowych. Dziś może ją złożyć każdy, kto jest niezadowolony z wyroku WSA – zarówno podatnik, jak i fiskus. Po zmianach będzie to dużo trudniejsze. Trzeba będzie np. wykazać, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne albo że przepisy budzą poważne wątpliwości lub wywołują rozbieżności w orzecznictwie sądów, i dlatego potrzebna jest ich wykładnia dokonana przez NSA.

>>> CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP