Zysk operacyjny wyniósł 73 mln zł według MSF15 (149 mln zł według MSSF18 wobec 169 mln zł zysku rok wcześniej). EBITDA wyniosła 709 mln zł według MSSF15 (785 mln zł według MSSF18 wobec 812 mln zł rok wcześniej). Skorygowana EBITDA wyniosła 709 mln zł według MSSF15 (785 mln zł według MSSF18 wobec 820 mln zł rok wcześniej).

„Spadek skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR 18) o 4,3% rok-do-roku, odzwierciedlający głównie:
- dobre trendy bazowe (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów, skorygowana EBITDA wzrosła o 2,5% rok-do-roku)
- silne wsparcie w wyniku transformacji działalności, co przyniosło obniżenie kosztów pośrednich o 10% rok-do-roku
- przedłużające się negocjacje w sprawie zbycia nieruchomości" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2706 mln zł w II kw. 2018 r. według MSSF15 (2766 mln zł według MSSF18 wobec 2839 mln zł rok wcześniej).

„Spadek przychodów o 2,6% rok-do-roku (zgodnie z MSR 18), odzwierciedlający:
- wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług konwergentnych, IT i integracji oraz hurtowych usług komórkowych
- spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu, odzwierciedlający niższy wolumen sprzedanych telefonów
- utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych" - czytamy dalej.

„Na nasze wyniki finansowe w 2 kw. 2018 roku wpłynęły głównie trzy czynniki. Po pierwsze, bardzo silny pozytywny wpływ optymalizacji kosztów przełożył się na spadek kosztów pośrednich o 10% w ujęciu rocznym. Po drugie, trend przychodów został z jednej strony wsparty przez dynamiczny wzrost w ofertach konwergentnych, usługach informatycznych i integracyjnych oraz usługach hurtowych, a z drugiej strony niekorzystnie odbił się na nim spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu, spowodowany niższą liczbą transakcji sprzedaży. I wreszcie po trzecie, negocjacje w sprawie zbycia nieruchomości trwają dłużej, niż przewidywaliśmy, co wpłynęło zarówno na trend EBITDA jak i generowane przepływy pieniężne" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński, cytowany w komunikacie.

W okresie I-II kw. 2018 r. spółka miała 66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej według MSSF15 (54 mln zł według MSSF18 w porównaniu z 110 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5416 mln zł według MSSF15 (5532 mln zł według MSSF 18 w porównaniu z 5657 mln zł rok wcześniej). EBITDA wyniosła 1383 mln zł według MSSF15 (1531 mln zł według MSSF18 wobec 1568 mln zł rok wcześniej). Skorygowana EBITDA wyniosła 1383 mln zł według MSSF15 (1531 mln zł według MSSF18 wobec 1568 mln zł rok wcześniej).

„Po pierwszym półroczu, nasze bazowe trendy biznesowe są stabilne i zbieżne z naszymi oczekiwaniami. EBITDA za pierwsze półrocze stanowi nieco ponad połowę planu całorocznego. Potwierdzamy zatem cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15." - dodał Nowohoński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2018 r. wyniosła 45 mln zł wobec 120 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). 

(ISBnews)