PlayWay objął większościowe udziały w spółkach Pentacle i PolyslashWarszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - PlayWay objął większościowe udziału w podwyższonych kapitałach producentów gier Pentacle i Polyslash, wynika z dwóch odrębnych komunikatów.

„Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Pentacle podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 25 000 zł do kwoty 200 000 zł poprzez emisję 700 szt. nowych udziałów. Nowe udziały zostaną objęte przez spółkę, 2 osoby fizyczne - obecnych wspólników oraz przez nowego wspólnika za łączną kwotę 255 tys. zł.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, udziały w kapitale zakładowym Pentacle będą przedstawiać się w następujący sposób:

a) spółka- 69 %;

b) obecni wspólnicy - 21%;

c) nowy wspólnik - 10%" – czytamy w komunikacie.

Pentacle jest obecnie w trakcie produkcji gry The Works of Mercy.

„Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Polyslash podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Polyslash z kwoty 20 000 zł do kwoty 200 000 zł poprzez emisję 900 szt. nowych udziałów. Nowe udziały zostaną objęte przez spółkę, 5 osób fizycznych - obecnych wspólników oraz przez nowego wspólnika za łączną kwotę 345 tys. zł.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Polyslash będą przedstawiać się w następujący sposób:

a) spółka- 56 %;

b) obecni wspólnicy - 29%;

c) nowy wspólnik - 15%" – czytamy w drugim komunikacie.

Polyslash jest obecnie w trakcie produkcji gry We. The Revolution.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)