Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1(z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

ARP podaje, że wyniki miesięczne polskich indeksów w czerwcu 2018 roku odwróciły tendencje z poprzedniego miesiąca.

"Tym razem PSCMI1 nieznacznie wzrósł i tym samym osiągnął najwyższą wartość w tym roku, natomiast PSCMI2 zmalał, wracając do poziomu z marca 2018 r." - napisano.

Indeks PSCMI1 wyniósł 239,42 zł/t, czyli o niecały 1 proc. lepiej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego ceny węgla dla rynku wytwarzania energii elektrycznej skoczyły prawie o 15 proc.

Natomiast indeks PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych wrócił do poziomu poniżej 300 zł/t (297,23 zł/t). Pogorszył tym samym swój wynik mdm o 2 proc. Wciąż jednak o 33 proc. przewyższa swą wartość sprzed roku. (PAP Biznes)