Chorzy będą prowadzeni zgodnie z opracowaną na wstępie strategią leczenia wielodyscyplinarnego. Celem jest także skrócenie do minimum czasu oczekiwania na rozpoznanie i leczenie. Opracowane zostaną również ujednolicone wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, a ośrodki będą musiały rozliczać się ze skuteczności leczenia. Pacjenci mogliby sami sprawdzać, które są najlepsze. Nowy model na razie ruszy w kilku województwach na zasadzie pilotażu.

Przykładowa ścieżka pacjenta. Rak płuc:

1. Zapobieganie i wczesne wykrywanie

Wszystkim obecnym palaczom należy zalecić rzucenie nałogu, ewentualnie nikotynową terapię zastępczą i inne środki farmakologiczne.

2. Objawy, wstępna diagnostyka i skierowanie

Reklama

Ogólne/wstępne badania kliniczne: prześwietlenie klatki piersiowej – w przypadku podejrzenia raka natychmiastowe skierowanie.

Pierwsze specjalistyczne spotkanie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od skierowania.

Komunikacja – lekarz prowadzący:

- wyjaśnia pacjentowi/opiekunowi, do kogo są skierowani i dlaczego,
- wspiera pacjenta i opiekuna w oczekiwaniu na wizyty specjalistyczne.

3. Diagnoza, ustalenie stopnia zaawansowania i planowanie leczenia

Przypadki wszystkich pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznanym rakiem płuc powinien skonsultować wielodyscyplinarny zespół przed rozpoczęciem leczenia.

4. Leczenie – ustalenie celu leczenia:

radykalne, terapia paliatywna mająca na celu poprawę jakości życiai/lub przedłużenie życia, objawowe.

5. Opieka po wstępnym leczeniu i regeneracji

Pacjenci powinni otrzymać informacje podsumowujące leczenie oraz plan kontynuacji opieki (w tym gwarancję szybkiego ponownego wej- ścia do systemu leczenia w przypadku podejrzenia nawrotu choroby).

6. Radzenie sobie z nawrotem i przerzutami

Jeśli to możliwe, trzeba skierować pacjenta do pierwotnego zespołu wielodyscyplinarnego. Leczenie będzie zależeć od zaawansowania choroby, wcześniejszego leczenia i preferencji pacjenta.

7. Opieka paliatywna pod koniec życia

Na tym etapie lekarz rozważy skierowanie do opieki paliatywnej, jeśli nie jest jeszcze zaangażowana.

>>> Czytaj też: Ile wynoszą realne pensje lekarzy w polskich szpitalach? Sprawdziliśmy