Największa fotowoltaiczna farma słoneczna w Gazie dostarczy 0,5 megawata energii elektrycznej dziennie, aby zasilić system odsalania wody.

Finansowana przez UE instalacja do odsalania wody zapewnia obecnie wodę pitną 75 tys. mieszkańców w południowej części regionu. Wraz z farmą słoneczną i przewidywanymi nowymi inwestycjami woda docelowo dotrze do 250 tys. osób. Ma to się stać przed końcem 2020 roku.

"Ograniczone dostawy energii w Strefie Gazy są jednym z głównych wyzwań dla zapewnienia dostępu do pitnej wody dla miejscowej ludności. Fotowoltaiczne pole słoneczne jest niezbędne, aby pilnie dostarczyć wodę w Strefie Gazy i stworzyć godne warunki życia dla jej mieszkańców" - powiedział Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa.

UE inwestuje w infrastrukturę wodną w Palestynie, przede wszystkim w Strefie Gazy, gdzie - jak informuje KE - ogromne ilości wody nie nadają się do spożycia przez ludzi. Bardzo wysoka gęstość zaludnienia na tym obszarze ogromnie obciąża słabnącą infrastrukturę, która rozpada się w wyniku powtarzających się konfliktów i ponad dziesięciu lat izolowania tego obszaru przez Izrael.

W latach 2006-2017 UE przeznaczyła na infrastrukturę energetyczną, budowę ujęć wody pitnej i infrastruktury usług sanitarnych w Strefie Gazy 128 mln euro. W tym roku budżet na ten cel wynosi 21 mln euro. W nadchodzących miesiącach UE zamierza rozpocząć więcej projektów związanych z zaopatrywaniem w wodę Palestyńczyków w tym regionie.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)