Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-08-02 6110,50 -0,6% -6,3% -15,2% -3,3%
Miedź 3M USD/t 2018-08-02 6139,50 -0,5% -5,9% -15,3% -3,3%
Ołów spot USD/t 2018-08-02 2103,00 -0,4% -11,6% -15,4% -9,7%
Ołów 3M USD/t 2018-08-02 2115,00 -0,5% -11,4% -15,0% -10,1%
Aluminium spot USD/t 2018-08-02 2010,75 -0,9% -5,2% -10,9% 5,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-08-02 2036,00 -0,8% -3,0% -10,2% 5,7%
Cyna spot USD/t 2018-08-02 19675,00 -1,3% -0,8% -2,1% -5,1%
Cyna 3M USD/t 2018-08-02 19605,00 -1,1% -0,7% -2,1% -4,8%
Nikiel spot USD/t 2018-08-02 13237,25 -1,9% -8,5% 4,2% 28,5%
Nikiel 3M USD/t 2018-08-02 13330,00 -1,9% -8,4% 4,5% 28,8%
Cynk spot USD/t 2018-08-02 2622,00 0,3% -8,9% -21,4% -6,0%
Cynk 3M USD/t 2018-08-02 2563,00 0,3% -9,2% -22,8% -8,5%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-08-02 173,10 0,6% -11,8% -33,5% -4,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-08-02 84,40 -1,3% -6,4% -5,7% 14,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-08-02 801,87 1,9% 0,4% 15,2% 27,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-08-02 755,87 2,1% 0,4% 16,2% 29,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-08-02 689,45 0,9% -2,7% 9,4% 32,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-08-02 633,20 1,2% -2,8% 7,3% 33,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-08-02 419,45 -0,2% -3,6% 16,1% 41,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-08-02 420,45 -0,2% -3,2% 16,8% 42,5%

(PAP Biznes)