Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął 3 lipca br.

Zgłaszający jest spółką w pełni kontrolowaną przez Firstline Trust (Grupa SUEK). Grupa SUEK jest wytwórcą węgla kamiennego i pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem. Grupa SUEK prowadzi działalność w zakresie wydobycia, mycia, przetwarzania i transportu, oraz sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego na świecie. Posiada też odkrywkowe i podziemne kopalnie węgla kamiennego na Syberii i na terytorium Wschodniej Rosji, jak również zakłady do mycia i przetwarzania węgla kamiennego.

Spółka przejmowana prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na hurtowej i detalicznej sprzedaży węgla kamiennego w Polsce.