Polimex: Termin realizacji kontraktu z PGE w El. Turów przesunięto na V 2020 r.Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Polimex Energetyka - spółka zależna Polimeksu Mostostalu - i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zwiększyły wartość netto kontraktu na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów do 369,28 mln zł i przedłużyły termin realizacji kontraktu do 16 maja 2020 r., podał Polimex-Mostostal.

"Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac w stosunku do zakresu, jaki pierwotnie obejmował kontrakt dokonano zmian w zakresie ceny oraz terminu realizacji" - czytamy w komunikacie.

Cena netto kontraktu wynosi obecnie 369 281 000 zł. Data finalizacji kontraktu została określona na 16 maja 2020 r., podano także.

W listopadzie 2015 r. PGE GiEK podpisała z Polimex Energetyka umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosiła wówczas 339,54 mln zł netto. Miał on być realizowany do 18 stycznia 2020 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)