Stalprodukt: Przychody segmentu blach elektrotech. były istotnie wyższe w I półrWarszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych Stalproduktu wyniosły 386,76 tys. zł w I półroczu 2018 r. i były istotnie wyższe od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich dwóch latach, podała spółka.

Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie.

"Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - czytamy dalej.

Jednocześnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży, skonsolidowany zysk operacyjny oraz skonsolidowany zysk netto nie wykazały odchyleń przekraczających +/- 25 % w stosunku do średniej z ostatnich 2 okresów.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)