Zmiany w ustawie mają charakter porządkujący. Znowelizowana ustawa m.in. zakłada, że wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR.

Ustawa znosi podział kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka. Obecnie informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, jednak kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzane przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Według nowych przepisów, kary za brak informacji będą wymierzali dyrektorzy KOWR.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy opracowywania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Obecnie robi to KOWR, a zadanie przejmie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych ARMiR i KOWR.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

autor: Anna Wysoczańska