Pieniądze z Funduszu Spójności trafią do Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa Podgórnego.

Celestynów (woj. mazowieckie, powiat otwocki) otrzyma niemal 22 mln zł na budowę kosztem 42 mln 39 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta ponad 3 tys. osób.

Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński) dostanie ponad 13 mln zł wsparcia na wartą 25 mln inwestycję, zakładającą budowę ponad 5,5 km kanalizacji i przebudowę półtorakilometrowego odcinka oraz na budowę niemal 2 km sieci wodociągowej. Efektem ekologicznym będzie przyłączenie do sieci 332 nowych użytkowników.

Chojnice (woj. pomorskie, powiat chojnicki) otrzymają prawie 13 mln zł na warty ponad 24 mln zł projekt modernizacji 10 km kanalizacji, budowy kanalizacji deszczowej oraz zakup systemy do zarządzania strukturą sieciową. Do kanalizacji ma zostać przyłączonych 250 osób.

Do Łodzi trafi ponad 68,5 mln zł na warty 132 mln zł projekt, przewidujący budowę zbiorników retencyjnych w oczyszczalni ścieków, modernizację urządzeń oczyszczania mechanicznego, zastosowanie nowej technologii oczyszczania oraz modernizację instalacji odwadniania osadów pościekowych. Przewidziana jest także budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków. Efektem tej ostatniej inwestycji będzie także wzrost produkcji biogazu.

W Pruszczu Gdańskim (woj. pomorskie, powiat gdański) z dofinansowaniem ponad 2,5 mln zł ma powstać ok. 5 km kanalizacji oraz ok. 1 km sieci wodociągowej.

Skawina (woj. małopolskie, powiat krakowski) otrzyma 28 mln zł na wartą 55 mln zł inwestycję, zakładającą budowę ok. 32 km kanalizacji i przyłączenie ponad 4 tys. osób. oraz stacji uzdatniania wody.

Strzelce Opolskie (woj. opolskie, powiat strzelecki) zyskają 36 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację ok. 8 km sieci kanalizacji i prawie 13 km sieci wodociągowej. Oddzielnym zadaniem będzie modernizacja 4 stacji uzdatniania wody. Do sieci kanalizacyjnej planuje się podłączyć ponad 200 nowych osób.

Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie, powiat poznański) dostanie natomiast ponad 12,5 mln zł - ok. połowę planowanych kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski