Jak powiedziała Bernadeta Puczka, "w domach wybudowanych w ramach Mieszkania plus trwa już normalne życie". Przypomniała, że mieszkańcy nie płacą czynszu do końca wakacji. "Mogą na przykład przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na urządzenie domów" - dodała.

Jak powiedziała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej, od lipca wprowadzono możliwość ubezpieczenia od utraty pracy, poważnego zachorowanie czy trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego przypadku. Zabezpiecza ono mieszkańców dodatkowo przed brakiem pieniędzy na czynsz. Ubezpieczenie jest dobrowolne, ale już za 4 złote miesięcznie nasi lokatorzy mogą zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami" - powiedziała Bernadeta Puczka.

Najniższa składka wynosi 4 zł miesięcznie, ale jak dodała prezes, jest możliwość podniesienia kwoty ubezpieczenia, a tym samym podwyższenia ewentualnej dopłaty do czynszu w razie nagłego przypadku.

Jak informował prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego Mieszkania plus wyniósł 1860 zł netto. Dodawał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które "zostały w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy".

Reklama

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom przysługiwać będą również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.(PAP)

autor: Mariusz Polit