Polenergia  

Rada nadzorcza Polenergii powołała Roberta Macieja Nowaka i Jacka Suchenka na członków zarządu spółki, podała spółka. >>>>   

Segment obrotu Polenergii odnotował 20,3 mln zł straty na części transakcji giełdowych energią elektryczną w II kw. 2018 r., podała spółka. Strata została częściowo pokryta na innych rynkach. >>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotowała 534,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 157,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Lotos planuje przedstawić w połowie przyszłego roku plan redukcji swojego zadłużenia, poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Sobków. >>>> 

Udział ropy innej niż Ural przerabianej przez Grupę Lotos wyniósł prawie 37% w I połowie br. i nie powinien się już zmieniać, poinformował wiceprezes ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula. >>>> 

Energa

Energa odnotowała 281 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 174 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 18% r/r do 849 GWh w II kw. 2017 r. W I poł br. produkcja energii spadła o 8% r/r do 1 888 GWh, podała spółka. >>>> 

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, Energa pozostaje optymistyczna co do wyników przyszłego roku, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. >>>> 

Energa chce mieć zainstalowanych ok. 50 ładowarek dla samochodów elektrycznych do końca przyszłego roku, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. Spółka zainteresowana jest obszarem północy Polski, w pasie od Elbląga do Koszalina. >>>> 

Energa nie planuje występować do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o podwyżkę taryfy na ten rok, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. >>>> 

Asseco SEE

Asseco SEE odnotowało 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tegoroczny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 10% r/r i wynosi 124 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 7% r/r i wynosi 85,8 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   
 

Alior Bank

Alior Bank odnotował 195,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 99,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Wartość kredytów Alior Banku wzrosła o 2,7% w I półroczu 2018 r. i wyniosła 52,7 mld zł na koniec czerwca br. Wskaźnik NPL wyniósł 10,8% na koniec II kw. wobec 11,2% rok wcześniej, podał bank. >>>> 

Alior Bank jest zainteresowany współpracą z Bankiem Pekao w obszarze banku hipotecznego, należącego go grupy Pekao, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska. >>>> 

Alior Bank oczekuje dalszej poprawy jakości portfela pożyczek gotówkowych w tym roku, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska. >>>> 

Alior Bank realizuje program optymalizacji kosztowej i podtrzymuje cel obniżenia wskaźnika koszty do dochodów (C/I) poniżej 39% w 2020 r. Bank zakłada lekki wzrost wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca. >>>> 

Alior Bank ocenia, że osiągane obecnie wskaźniki kapitałowe - wyższe od zakładanych w strategii - pozwalają uzyskać możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca. >>>> 

AC SA

AC SA odnotowało 22,98 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Infoscan

Infoscan podpisał ResMed Polska - podmiotem z grupy kapitałowej ResMed Inc. - list intencyjny w sprawie współpracy w oferowaniu pacjentom pełnej ścieżki diagnostycznej związanej z zaburzeniami oddychania podczas snu, podała spółka. >>>> 

Infoscan podpisał listy intencyjne z inwestorami spółki, w tym osobami pełniącymi funkcje zarządcze i nadzorcze, którzy zadeklarowali zainteresowanie inwestycją polegającą na obejmowaniu akcji nowej emisji, podała spółka. Środki z emisji byłyby przeznaczone głównie na finansowanie umowy dystrybucyjnej dotyczącej sprzedaży badań w krajach Azji Południowo-Wschodniej i rozwój projektów w Polsce. >>>> 

Brastera

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 400 tys. akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Budimex

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie umowę na "Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe bez węzła, do węzła Sokołów Małopolski Północ z węzłem z podziałem na trzy zadania: Zadanie B od węzła Podgórze z węzłem do węzła Kamień bez węzła o dł. ok.10,5 km, podała spółka. Wartość umowy netto: 271,15 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury podało, że ten odcinek Via Carpatia powinien być dostępny dla kierowców w 2021 r. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z powodzeniem zakończyło prace na odwiercie Przemyśl-49, mające na celu intensyfikację produkcji, podała spółka. PGNiG wkrótce przystąpi do rewitalizacji kolejnych otworów na tym złożu. >>>> 

Unibep

Konsorcjum firm: PORR (lider konsorcjum), Unibep (partner konsorcjum) oraz Value Engineering (partner projektowy) podpisało umowę o wartości ok. 194,6 mln zł netto na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8", podał Unibep. >>>> 

BZ WBK 

Zysk netto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych wyniósł 34,39 mln zł w I połowie 2018 r. wobec 37,03 mln zł rok wcześniej, zaś zysk BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie zwiększył się do 24,18 mln zł w porównaniu z 23,17 mln zł rok wcześniej, podały spółki. Ogółem zysk wyniósł 58,6 mln zł wobec 60,2 mln zł rok wcześniej. >>>> 

Quercus TFI 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 11,88 mln zł jednostkowego zysku netto w I połowie 2018 r. wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Robyg

- Robyg wprowadził do sprzedaży 246 mieszkań i 4 lokale usługowe w ramach dwóch budynków praskiej inwestycji przy ul. Żupniczej w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na I kw. 2019 r., a zakończenie na III kw. 2020 r. >>>> 

Raiffeisen Bank Polska

Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 63,6 mln zł w I połowie 2018 roku wobec 29,7 mln zł straty netto, wynikającej ze zdarzeń jednorazowych, zanotowanej rok wcześniej, podał bank. >>>> 

MedApp

MedApp podpisał list intencyjny z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), który otwiera drogę do szerszej współpracy, np. w postaci wykorzystania przez placówki medyczne należące do WUM rozwiązań firmy w codziennej diagnostyce, podała spółka. >>>>