Alior podtrzymuje cel C: I poniżej 39% w 2020, zakłada wzrost wyniku z prowizjiWarszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Alior Bank realizuje program optymalizacji kosztowej i podtrzymuje cel obniżenia wskaźnika koszty do dochodów (C/I) poniżej 39% w 2020 r. Bank zakłada lekki wzrost wyniku prowizyjnego w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca.

"W tym roku możemy spodziewać się stabilizacji kosztów. Z jednej strony mamy synergie wynikające z połączenia z BPH, ale z drugiej mamy bardzo duże projekty transformacyjne. Te koszty kwartalnie będę się nierówno rozkładać" - powiedziała prezes Katarzyna Sułkowska podczas telekonferencji.

W I półroczu koszty ogółem Aliora wyniosły 886 mln zł i były niższe o 116 mln zł tj. o 11,6% w skali roku. Bank podał, że spadek kosztów działania ma związek z widocznymi już synergiami związanymi z fuzją z wydzieloną częścią Banku BPH przeprowadzoną w ubiegłym roku.

Koszty osobowe wyniosły 473,9 mln zł i były o 14,6% niższe r/r., zaś koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2018 r. wyniosły 322,8 mln zł i były niższe o 9% r/r.

W rezultacie wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na koniec czerwca 2018 r. na poziomie 44,4% w stosunku do 55,9% na koniec czerwca 2017 r.

"Założyliśmy w strategii dalszą optymalizację kosztową. To będzie miało charakter trwały. Bardzo dużo czasu poświęcamy robotyzacji procesów, liczba pracowników spada. Nasz cel strategiczny - zejście z C/I do poziomu poniżej 39% - jest utrzymany" - powiedział wiceprezes Filip Gorczyca.

Wiceprezes poinformował, że w kolejnych kwartałach bank oczekuje lekkiej poprawy wyniku prowizyjnego.

"Spodziewamy się lekkiego wzrostu z kwartału na kwartał jeśli chodzi o wynik prowizyjny. W II kw. mieliśmy wysokie koszty akwizycji klientów przez pośredników. Gdyby nie czynniki jednorazowe, koszty prowizyjne powinny być niższe o 6-7 mln zł w II kw." - powiedział Gorczyca.

Bank podał dziś, że wynik prowizyjny w II kw. 2018 r. wyniósł 105 mln zł i był niższy o 3% w skali kwartału. To efekt wzrostu przychodów prowizyjnych o 1,8% w porównaniu z I kw. w tym z tytułu obsługi kart płatniczych oraz kredytów i pożyczek oraz wyższych o 7,9% kw/kw kosztów prowizyjnych związanych z pozyskaniem klientów oraz wysyłką komunikacji listowej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)