Prokuratura Generalna Rosji uznała za niepożądaną na terytorium kraju amerykańską organizację Pacific Environment, współpracującą z podmiotami w Rosji. Jak zwracają uwagę media w Moskwie, po raz pierwszy niepożądana w Rosji stała się organizacja ekologiczna.

Prokuratura Generalna oświadczyła w komunikacie, że działalność Pacific Environment stanowi zagrożenie dla ustroju konstytucyjnego i bezpieczeństwa państwa. Informacja o podjętej decyzji została skierowana do ministerstwa sprawiedliwości, które umieści organizację w wykazie podmiotów niepożądanych na terenie Rosji.

Pacific Environment to organizacja pozarządowa walcząca z niekorzystnymi zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza i odpadami plastikowymi. Finansuje ona mniejsze organizacje ekologiczne, prowadzi wspólne projekty z ekologami i prowadzi szkolenia dla aktywistów zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Organizacja została wymieniona jako finansująca projekty trzech podmiotów, które w 2015 roku zostały w Rosji uznane za organizacje pozarządowe "pełniące funkcje zagranicznego agenta". Są nimi: fundacja ISAR-SIBIR, Bajkalska Fala Ekologiczna z Irkucka oraz Stowarzyszenie im. Friedricha Geblera założone na Ałtaju. Wszystkie te organizacje zajmowały się ekologią.

W maju 2015 roku w Rosji przyjęto ustawę pozwalającą władzom uznać zagraniczne i międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także firmy, za niepożądane na terytorium Federacji Rosyjskiej w przypadku, gdy "stwarzają zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, jej obronności lub bezpieczeństwa". Obecnie w prowadzonym przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji wykazie takich organizacji niepożądanych znajduje się 14 podmiotów.

W poniedziałek wchodzą w życie amerykańskie sankcje wobec Rosji za zamach na Skripala