Samorządowcy odebrali w poniedziałek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku promesy poświadczające dofinansowanie. Pieniądze trafią do powiatów: bielskiego, łomżyńskiego i siemiatyckiego oraz gmin: Boćki, Filipów, Perlejewo, Przerośl i Wizna. Kwoty wahają się od 1,2 mln zł do 85 tys. zł.

Dofinansowanie może sięgać 80 proc. wartości kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego, ale nie może przekraczać 3 mln zł. Wnioski - za pośrednictwem wojewody - składane były do MSWiA, które jest dysponentem rezerwy. To druga w tym roku transza takiego dofinansowania dla samorządów w Podlaskiem. Jak przypomniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w pierwszej, w kwietniu blisko 11 mln zł rozdzielono między czternaście samorządów w regionie.

Kolejne promesy wręczył samorządowcom w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Jak poinformował, w tym roku z rezerwy budżetu państwa trafiło dotąd do samorządów w całym kraju ponad 760 mln zł, z przeznaczeniem na naprawy szkód w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych siłami przyrody.

"To nie jest tak, że tylko naprawiamy te straty bieżące. My staramy się robić wszystko, co możliwe, żeby usuwać na bieżąco te straty powstałe teraz i żeby nie było zaległości" - mówił w Białymstoku wiceszef MSWiA. Zieliński podkreślał, że mniej więcej połowa wniosków dotyczyła szkód sprzed kilku lat, licząc od 2009 roku. Mówił, że obecnie dzielone pieniądze (w skali kraju to łącznie ok. 60 mln zł) to ostatnia tak duża transza w tym roku.

Wśród samorządów, które otrzymały promesę, jest Przerośl, która składała wniosek o dofinansowanie remontu niespełna kilometra gminnej drogi Blenda-Prawy Las i otrzymała na ten cel 146,5 tys. zł. Wójt tej gminy Sławomir Renkiewicz powiedział dziennikarzom, że intensywne deszcze zniszczyły tam w tym roku trzy drogi. Wcześniej udało się uzyskać dofinansowanie na jedną, teraz na drugą z tych inwestycji.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk