W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł 19,1 proc. (9.939 sztuk).

Dane skumulowane (419.459 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2018 roku o 17,3 proc. (61.987 szt.). (PAP Biznes)