Rafako miało 6,2 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Rafako odnotowało 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,43 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,2 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 432,17 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 14,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 624,13 mln zł w porównaniu z 871,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,67 mln zł wobec 18,51 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)