Wcześniej szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,4 proc., po wzroście w I kw. o 0,4 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w II kw. o 2,1 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,2 proc., po wzroście w I kw. o 2,4 proc. (PAP Biznes)