Dodatkowe środki - w sumie 7,5 mln euro - mają być wykorzystane na komercyjne, bądź społeczne przetestowanie innowacji, opracowanych przez tych naukowców, którzy mają już granty Europejskiej Rady ds. Naukowych.

Nagrodzone projekty obejmują takie tematy jak: testowanie terapii późnego stadium raka, opracowywanie bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu akumulatorów, czy funkcjonowanie algorytmów określających spersonalizowane kanały w mediach społecznościowych.

"Przyznane dzisiaj dotacje pokazują, w jaki sposób możemy przekształcić najwyższej klasy naukę w praktyczne innowacje, z których skorzystają wszyscy. Inwestowanie w badania i innowacje oznacza inwestowanie w przyszłość UE" - podkreślił cytowany w komunikacie unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Na liście 50 osób, które otrzymają dodatkowe środki z programu Horyzont 2020, nie ma ani jednej, za którą stałaby polska placówka akademicka. W przyznawaniu tego rodzaju wsparcia nie ma podziału geograficznego - kryterium jest jakość naukowa projektów.

Choć beneficjenci realizują badania głównie w Europie Zachodniej, są w tym gronie również badacze pracujący na słowackich, czy chorwackich uniwersytetach. Jednym polskim akcentem na liście jest badaczka Aleksandra Walczak, która realizuje projekt we Francuskim Centrum Badań Naukowych (CNRS).

Granty Proof of Concept mogą być wykorzystywane np. do przygotowania aplikacji patentowej, czy zweryfikowania praktycznego wykorzystania innowacji. Naukowcy, którzy w przeszłości otrzymywali te środki wykorzystywali je też na założenie przedsiębiorstw i komercjalizowanie swoich pomysłów.

Z informacji zamieszczonych w poniedziałek na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wynika, że wsparcie popłynie do naukowców pracujących w 16 krajach. Najwięcej z nich jest w Wielkiej Brytanii (7), Francji (6) i Belgii (4).

W przyszłej perspektywie budżetowej po 2021 r. UE będzie miała więcej niż obecnie funduszy na badania naukowej i innowacje. Następca programu Horyzont 2020 ma mieć do dyspozycji 100 miliardów euro.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 r. unijna agenda, której celem jest wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów czy akademików. Członkowie Rady to 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego.

Granty ERC przyznawane są w drodze otwartego konkursu na projekty kierowane przez początkujących i doświadczonych naukowców, niezależnie od ich pochodzenia, którzy pracują lub przenoszą się do pracy w Europie.

>>> Czytaj też: Podręczniki stały się towarem z ograniczonym dostępem. Rosną kolejki po używane książki